și…

Dacă notăm pe o abscisă segmente egale, corespunzătoare mileniilor istoriei cunoscute, şi pe ordonată etapele progresului tehnic (de la inventarea focului până la cucerirea spațiului), se constată că graficul care rezultă de aici reprezintă o curbă aproape tangentă cu orizontala, pe o distanță foarte lungă, care face un salt brusc la sfârșitul secolului al XIX-lea și tinde să se identifice cu verticala, la mijlocul secolului XX. O dezvoltare impetuoasă, într-un interval de timp aproape nul, aceasta este definiția matematică a exploziei. (Jean-Louis Curtis)

din Literatura S.F. de Florin Manolescu (Ed. Univers, 1980) grație lui Dragoș C. Butuzea